Bukówiec dziś

Bibliografia wydawnictw zwartych o Bukówcu

 1. Malepszak Stanisław.: Bukówiec Górny 800 lat dziejów, Włoszakowice 2010
 2. Malepszak S.: Bukówiec na tle dziejów Krainy Przemęckiej, Leszno 1993 (II wyd.1995);
 3. Praca zbiorowa. Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu Górnym i okolicy – opisy, wspomnienia, opracowania, Bukówiec Górny 2009
 4. Praca zbiorowa pod red. Zofii Dragan: Wspomnienia i opowieści Bukówczan, Bukówiec Górny 2010
 1. Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach 1904-2004, Bydgoszcz 2005;
 2. Dąbrowska W.G.: Pieśń o Ziemi Ojczystej. Cykl koncertów w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Warszawa 1997;
 3. Dąbrowska W. G.: Taniec w polskiej tradycji. Leksykon, Warszawa 2005/2006;
 4. Dudek-Maćkowiak M.: Bukówiec Górny – moja mała Ojczyzna. Pamiętnik, Leszno 1997;
 5. Dudek-Maćkowiak M.: Droga do Lourdes, Włoszakowice 1996;
 6. Dudek-Maćkowiak M.: Pieśni ludowe z Bukówca Górnego, Leszno 2000;
 7. Grzelak L.: Kronika parafii św. Jakuba w Dłużynie do 1945 roku oraz dawnej parafii w Charbielinie, Poznań 2004;
 8. Grzesiecki J.: Opis Bukówca i jego działalność w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, wyd. 1935;
 9. Kowol-Marcinek A.: Tradycja - fundament jutra, Wrocław 2001;
 10. Kowol-Marcinek A.: Dawne gry i zabawy dziecięce w Bukówcu Górnym, Leszno 1999;
 11. Kowol-Marcinek A.: Gospodarze - obraz wsi wielkopolskiej lata 1860- 1939 (na przykładzie Bukówca Górnego), Leszno 1996;
 12. Lepka E.: Od opola przemęckiego do włoszakowickiej gminy. Zarys monograficzny, Włoszakowice 2002;
 13. Lipoński W.: Encyklopedia sportów świata , Wydawnictwo UNESCO 2004;
 14. Lipoński W.: Rochwist i palant, Poznań 2004;
 15. Malepszak S.: Bukówiec na tle dziejów Krainy Przemęckiej, Leszno 1993 (II wyd.1995);
 16. Malepszak Stanisław.: Bukówiec Górny 800 lat dziejów, Włoszakowice 2010
 17. Oskary Kolberga. Katalog laureatów Nagród im. O. Kolberga. Pod red. M. Pokropka, Warszawa 1997;
 18. Piwoń A.: Miejsca Pamięci Narodowej w Leszczyńskiem. Przewodnik, Leszno 1986.
 19. Praca zbiorowa. Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu Górnym i okolicy – opisy, wspomnienia, opracowania, Bukówiec Górny 2009
 20. Praca zbiorowa pod red. Zofii Dragan: Wspomnienia i opowieści Bukówczan, Bukówiec Górny 2010

Szukaj