Kalendarium

Jarmark Konny - zawsze w drugi piątek miesiąca na boisku  na Małym Końcu (na wjeździe do Bukówca od strony Włoszakowic). Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Andrzej Lipowy. Na jarmarku można kupić lub sprzedać przede wszystkim konie ( ale również inne zwierzęta gspodarskie). Kupcy zjeżdżają się nie tylko z Wielkopolski, na miejscu można wpróbować konia - chodzenie w zaprzęgu, pod siodłem itp.

Co roku dnia 6 stycznia (tj. w Święto Trzech Króli) w naszej wsi obchodzona jest rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Właśnie w dniu 6 stycznia 1919 roku bukówczanie na nadzwyczajnym zebraniu zadecydowali o przystąpieniu do walk powstańczych. Z tej okazji, z inicjatywy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, w kościele parafialnym odprawiana jest uroczysta msza święta za Ojczyznę z udziałem wszystkich pocztów sztandarowych miejscowych organizacji.

Organizowany od 1994r. (od II Finału), organizatorami był Kabaret "Dziura" i Kapela Dudziarska "Manugi", aż do ubiegłego roku, gdy pałeczkę przejął Samorząd Szkolny przy bukówieckiej szkole. Oprócz tradycynych kwest po południu są imprezy typu koncerty, zabawy, również "światełko do nieba".

Tradycja tych bali sięga roku 1925, kiedy to z inicjatywy Klubu Muzycznego im. Szopena  (jedna z przedwojennych organizacji bukówieckich)  odbył się pierwszy taki bal. Obecnie organizatorem jest Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", które reaktywowało te bale w roku. po kilkunastoletniej przerwie w roku 1992.

Impreza, organizowana jest od 2006 r. Pomysłodawcą i organizatorem jest Kabaret "Dziura", który na imprezę zaprasza corocznie dwa inne kabarety, dając wesoły, dwugodzinny koncert.

Odbywa się od 1985 roku. Organizatorem jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” z Bukówca oraz Gmina Włoszakowice. Bieg główny na  dystansie 15 kilometrów rozpoczyna się o 11.15. Trasa biegnie z Bukówca przez Włoszakowice, Boszkowo, Grotniki, pierwsi zawodnicy są na mecie przy bukówieckim Domu Kultury ok. 12.00.

Zawsze w czwartą niedzielę Wielkiego Postu Szkolny Zespół Regionalny odwiedza bukówieckie domy z „nowym lotkiem”. Odwiedziny rozpoczynają się ok. 10.00, kończą ok. 14.00. Dzieci obchodzą wszystkie domy, jednego roku zaczynają od Małego Końca, następnego od Wielkiego.

Konkursy odbywają się od 1997r. Organizatorem jest bukówiecka szkoła, głównym sponsorem jest Starostwo Powiatowe w Lesznie  Konkurs ma zasięg  województwa wielkopolskiego. Cieszy się szerokim zainteresowaniem mediów, a także licznej publiczności. Od wielu lat konkurs jest rejestrowany również przez Zakład Dialektologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Corocznie w Wielki Piątek i Wielką Sobotę chłopcy biegną z klekotami i tradycyjnymi taczkami przez całą wieś. Biegi są o godz. 7.00, 12.00 i 17.00, w dwóch grupach, na Mały i Wielki Koniec wsi. Uczestnicy wybiegają spod kościoła, bieg kończą po około 30 minutach również przy kościele. Dźwięk klekotów zastępuje bicie dzwonów, które zgodnie z tradycją milkną w wielki czwartek wieczorem.

Imprezę tę od kilku lat organizuje bukówiecki  Związek  Hodowców Koni i sympatycy koni z całej okolicy. Corocznie około 30 bryczek, breków i wozów przejeżdża wesołą kawalkadą okoliczne lasy, pola, łąki. Trasa jest co roku inna. Po drodze są krótkie popasy – tak dla koni jak koniarzy...

„Najmłodsza” bukówiecka impreza, organizowana od 2009 r. Pomysłodawca i główny organizator to sołtys Bukówca Tadeusz Malepszy. Wraz z Radą Sołecką i bukówieckimi organizacjami przygotował pierwszą, bardzo udaną edycję Festynu. Były liczne występy zespołów artystycznych, pokazy, loteria fantowa,  zabawy dla dzieci... Był bufet i kawiarenka z domowymi wypiekami. Festyny mają służyć dobrej zabawie i integracji.

Pielgrzymka ta złożona z bardzo młodych ludzi (przeciętny wiek uczestnika to czternaście  do dwadzieścia kilka lat) zmierza pieszo ze Szczańca na Jasną Górę. W Bukówcu mają trzeci nocleg, po Wolsztynie i Przemęcie. Bukówczanie goszczą pielgrzymów w swoich domach. Jest to co roku około 180 młodych ludzi.

ImageDożynki to wielkie święto wsi - uroczyste zakończenie żniw. Rozpoczynają się  już na tradycyjnej sumie w kościele, gdzie odprawiana jest msza dziękczynna za udane zbiory. Do kościoła przynosimy  wieniec żniwny, chleb, owoce, kwiaty.... Po południu przez wieś przejeżdża barwny korowód bryczek, wozów, maszyn żniwnych (tych starych i tych nowych) na bryczkach i wozach zasiadają goście, gospodarze, zespoły artystyczne, kapela dudziarska, przebierańcy.

Jest kontynuacją Włościańskich Zawodów Krosowych, których pomysłodawcą, organizatorem i sponsorem był Grzegorz Frankowski, nieżyjący już niestety pasjonat, miłośnik koni. Na swej rozległej posesji o urozmaiconym ukształtowaniu powierzchni, (patrz „Fotoreportaże”) zbudował ciekawą trasę krosową dla zaprzęgów konnych. W rok po śmierci Grzegorza Frankowskiego, z inicjatywy bukówieckich koniarzy i za zgodą żony i córek  nieżyjącego odbyła się kolejna edycja zawodów, tym razem po nazwą Zawody Krosowe im. G. Frankowskiego.

W bukówieckiej, co roku równocześnie z Jarmarkiem Rolniczym, odbywa się Festyn Szkolny. W tym dniu nauczyciele, uczniowie i Rada Rodziców przygotowuje wiele atrakcji dla przybywających na festyn: są występy "Sokolika" (co roku nowy pokaz) wesołe teksty gwarowe w wykonaniu uczniów, co roku inny zaproszony zespól – (na ostatnim Festynie  była to wspaniała Orkiestra Dęta Miasta Leszna wraz z grupą mażoretek, która dała wspaniały koncert na boisku szkolnym).

ImageJarmark odbywa się już od roku zawsze w ostatnią niedzielę września, organizatorem jest Urząd Gminy we Włoszakowicach i bukówieckie organizacje. Stałym elementem jarmarku są ekspozycje roślin, płodów rolnych, owoców, warzyw, ciągników, maszyn do uprawy gleby, siewu i zbioru roślin, urządzeń potrzebne w gospodarstwie domowym, zwierząt gospodarskie i drobiu. Swoje wyroby prezentują też pszczelarze, Koła Gospodyń Wiejskich (rękodzieło artystyczne), artyści ludowi. Są też stoiska z wyrobami z wikliny, krzewami ozdobnymi oraz akcesoriami jeździeckimi. W szerokim zakresie prezentowane są oferty usług dla rolnictwa. W Jarmarku w minionym roku  uczestniczyło 82 wystawców.

ImageOd 2001 roku tego dnia przez gminę przejeżdża historyczny korowód: ułani, wozy taborowe i bryczki z historycznymi postaciami (Józef Piłsudski, ks. Górny), przywodząc  czas odzyskiwania przez Polskę niepodległości w 1918r.

Organizowany od 1983 roku. Główny organizator to Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. W organizację włącza się od lat Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz, Zespół Szkół w Bukówcu Górnym oraz kapela „Manugi”. Co roku do Bukówca zjeżdżają kapele dudziarskie z całej Wielkopolski. Są bardzo młodzi muzycy, - 10, 12-letni , są i wiekowi mistrzowie. Konkuruje ze sobą zwykle około 40 kapel w dwóch kategoriach zaawansowania.  Oceny dokonuje fachowe jury złożone z muzyków i etnomuzykologa. Konkursowi patronują bracia Ratajczakowie, ostatni bukówieccy autentyczni dudziarze co to jeszcze po weselach i gościńcach grywali. Ich monumentalne wizerunki wyrzeźbione w lipowym drewnie podziwiać można naprzeciw bukówieckiego Domu Kultury.

Szukaj