Organizacje

Parafialny Zespół "Caritas"

Został powołany we wrześniu 2000 r. przez ks. Kanonika Jana Górnego. Działa na zasadzie postanowień statutu Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Przewodniczącym Parafialnego Zespołu „Caritas” jest obecnie proboszcz parafii ks. Marek Kantecki. W ramach akcji charytatywnej organizowane są baliki noworoczne dla dzieci, bal charytatywny,  półkolonie letnie z wyjazdami na wycieczki, pomoc prawna w trudnych sytuacjach rodzinnych, odwiedziny chorych w Tygodniu Miłosierdzia, wieczornice adwentowe itp. Zespół swoim działaniem obejmuje rodziny wielodzietne, osoby ubogie, samotnie wychowujące dzieci, osoby uzależnione oraz osoby przeżywające inne trudności.

Kontakt: Regina Grochowczak, 65 5372 323

Szukaj