Karta zgłoszenia do konkursu

Konkurs "Mówimy gwarą"

Bukówiec Górny 20 października 2019 r.

Uczestnik I:

imię i nazwisko........................................................................, data urodz. ...........................

kategoria ...................................................................................

Uczestnik II:                                                                 

imię i nazwisko........................................................................, data urodz. ............................

kategoria ...................................................................................

 

Autor tekstu..................................................................................................

Tytuł tekstu ..................................................................................................

Długość trwania tekstu..................

Instruktor/opiekun ..............................................................................................................

Numer telefonu i adres e-mail do kontaktu ……………………………………………..

Nazwa i adres szkoły (z kodem pocztowym) lub innej instytucji patronującej .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Słówka wraz z opisem, do prezentacji dla publiczności (8 – 10 słówek):

Nazwa i adres szkoły (z kodem pocztowym) lub innej instytucji patronującej .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Słówka wraz z opisem, do prezentacji dla publiczności (8 – 10 słówek):

Szukaj