Ludzie Bukówca

Bogdan Poniży

Bogdan Poniży
Urodzony 19 lutego 1944 r. w Bukówcu Górnym. Do tutejszej Szkoły Podstawowej uczęszczał w latach 1950-1957.

I Komunię Świętą przyjął w Bukówcu  w parafii pw. św. Marcina Biskupa w 1953 roku.

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lesznie (1961), a następnie wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, w którym studiował w latach 1961-1967.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1967 w Poznaniu.

W latach 1967-1969 przebywał na  wikariacie w Krzywiniu, a w latach 1969-1970 na wikariacie w Ołoboku.

W latach 1970 - 1974 odbył studia specjalistyczne w Rzymie: na Uniwersytecie św. Tomasza  (licencjat teologii 1971) oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych 1974).

W latach 1974 - 1982 był wikariuszem w parafiach Poznania.

W 1978 uzyskał doktorat z teologii, a w 1988 habilitację na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1995 uzyskał tytuł naukowy profesora w Rzymie, a w 1999 w Warszawie.

Autor 4 publikacji książkowych ( m.in. „Reinterpretacja opisu Wyjścia Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości”, Poznań 1988, wyd. II poprawione Poznań 1991 oraz  „Księga Mądrości. Od egzegezy do teologii”, Poznań 2000) i około 50 artykułów naukowych, w tym  4 w j. angielskim i l w j. niemieckim.

Bierze udział w stosownych sympozjach naukowych krajowych (co roku) i zagranicznych. Wykładał m.in. na uniwersytetach: w Salamance (Hiszpania), Mainz (RFN), Louvain (Belgia), Paryżu (Francja). Wszystkie te wystąpienia też zostały opublikowane.

Od 1982 kapelan Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Poznaniu. Od 1982 pełniący obowiązki, a od 1988 kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1982-1987 Prodziekan Wydziału dla Studium Zaocznego. W latach 1993-98 Prodziekan Wydziału dla Studium Kleryckiego.

Od 1998 profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Kierownik Zakładu Nauk Biblijnych. Promotor 2 doktoratów (w przygotowaniu dalszych 5) oraz ok. 150 prac magisterskich. Od roku 2000 należy do Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Szukaj