Historia

Historia kościoła

Obecny obiekt wzniesiony w 1825 r. z fundacji książąt Anhalt-Dessau, konsekrowany w 1845r. p.w. św. Marcina jest trzecim kościołem parafialnym po 2 poprzednich, drewnianych.

Kościół pozbawiony jest cech stylowych, jednonawowy na rzucie prostokąta. Dobudowane w 1930r. dwie kaplice wraz z małą, kwadratową zakrystią tworzą formę, ramion transeptu. Dach dwuspadowy, kryty dachówką z wieżyczką mieszczącą sygnaturkę.

Ołtarze z polowy XIX w. eklektyczne ale z barokowymi obrazami. W głównym Matka Boska śnieżna w sukience srebrnej, ufundowany najprawdopodobniej w 1711 r. przez W. Sobka, sołtysa i długoletniego organistę. W prawym, bocznym zwieńczeniu barokowy obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem. Tabernakulum z 2 połowy XVIII wieku. Na połowę XVII w. datowane są krucyfiks, późnorenesansowa, wieżyczkowa monstrancja i wczesnobarokowy kielich. Relikwiarz w formie trumienki, lichtarz paschalny i tabliczki wotywne barokowe, pochodzą z XVIII w. Rzeźba św. Marcina nad wejściem pochodzi z przełomu XVI i XVII w. i najprawdopodobniej zdobiła poprzedni, fundowany przez P. Opalińskiego kościół. Dołączona do zwieńczenia ambony rzeźba św. Jakuba jest barokowa z XVIII w. Ludowa rzeźba św. Franciszka została wykonana przez Leona Dudka z Włoszakowic.

W ścianie kościoła wmurowane są tablice z nazwiskami poległych w I wojnie światowej i Powstaniu Wielkopolskim oraz ofiar kampanii wrześniowej i hitlerowskiej okupacji.

 

Proboszczowie w Bukówcu ostatnich dwóch stuleci

od roku 1799 ksiądz Jan Pyrkosch (Perkosz)ze Śląska (pochowany w kościele)
od roku 1833 ksiądz Antoni Michalski
od roku 1842 ksiądz Ksawery Weigt
od roku 1854 ksiądz Michał Kośmider ze Śląska (pochowany na cmentarzu)
od roku 1872 ksiądz Piotr Turkowski z Radomierza (pochowany na cmentarzu)
od roku 1906 ksiądz Jan Kramer i ksiądz Kazimierz Stachowiak (krótkie zastępstwo)
od roku 1907 ksiądz Paweł Kiztman (pochowany przy kościele)
od roku 1915 (do 1939) ksiądz Ryszard Platz z Bawarii
od roku 1945 ksiądz Stanisław Lis ze Śląska
od roku 1947 ksiądz Ryszard Platz (ponownie, pochowany przy kościele)
od roku 1954 ksiądz Włodzimierz Borchardt (pochowany przy kościele)
od roku 1982 ksiądz Piotr Lorenc (krótkie zastępstwo)
od roku 1982 ksiądz Jan Górny
od roku 2003 ksiądz Marek Kantecki

Księża urodzeni w Bukówcu

Józef Sobecki (1723-1753)
Karol Wański (ur. 1744), proboszcz w Sarnowej k. Rawicza, wuj Karola Kurpińskiego
Placid Wański, cysters w Przemęcie
Onufry Lorych (1810-1906).
Franciszek Dratwa (1871-1941), proboszcz w Jutrosinie
Jan Dratwa (1877-1924), proboszcz w _obżenicy
Teodor Kurpisz (1868-1934)
Tomasz Malepszy (1910-1971)
Bogdan Poniży (1944-)

Poprzez ojca Franciszka z Bukówcem spokrewnieni są ks. ks. Józef Białasie, ur. w Zbąszyniu w 1955 r. i  Franciszek Białasik , ur. w Zbąszyniu w 1958 r. Obaj przebywają na misjach w Boliwii. Ks. Franciszek Białasik, werbista,  został mianowany w 2004 r. biskupem Boliwii.

Ks. Jan Górny. Ur. w Poznaniu w 1928 r. Dzieciństwo spędził w Komornikach, gdzie jego ojciec był kierownikiem szkoły. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, ale ostatecznie ukończył je w Poznaniu. Wyświęcony na kapłana w 1955 r. Jako wikary pracował w Wieleniu n. Notecią, w Pępowie, w kościołach poznańskich. W 1967 r. został proboszczem w Prochach k. Wielichowa. Z dniem 25 sierpnia rozpoczął posługę w Bukówcu, skąd 1 lipca 2003 r. przeszedł na zasłużony wypoczynek do Domu Księży Seniorów w Poznaniu. W ciągu 21 lat duszpasterzowania w Bukówcu dał się poznać jako bardzo pobożny, rozmodlony kapłan i świetny gospodarz, zatroskany utrzymaniem kościoła, obiektów towarzyszących i cmentarza. W uznaniu zasług w 2000 r. otrzymał tytuł kanonika.

 

Szukaj