Historia

85 lat Towarzystwa Gimnastycznego Sokół

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce zostało założone 7 lutego 1867 roku przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór „Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 roku. Celem Towarzystwa było, aby poprzez pielęgnację tradycji narodowej rozwijać ćwiczenia gimnastyczne i szermiercze, przygotowując jego członków do walki wyzwoleńczej.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Polsce zostało założone 7 lutego 1867 roku przez polskich patriotów we Lwowie. Powstało na wzór „Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława Tyrsza w 1862 roku. Celem Towarzystwa było, aby poprzez pielęgnację tradycji narodowej rozwijać ćwiczenia gimnastyczne i szermiercze, przygotowując jego członków do walki wyzwoleńczej.

W 1919 roku powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, prowadzący działalność patriotyczno – wychowawczą oraz sportową i upowszechniając szczególnie ćwiczenia gimnastyczne, zgodnie z hasłem „ w zdrowym ciele zdrowy duch”. W tym czasie w Bukówcu Górnym istniejące organizacje i towarzystwa, założone częściowo jeszcze w czasie zaborów, prowadziły wyjątkowo ożywioną działalność. Toteż 21 sierpnia 1921 roku założono również gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Założycielami byli bukówieccy emigranci, którzy na obczyźnie w Westfalii zatknęli się z organizacją sokolą i gdy nastała wolna Polska, wróciwszy w rodzinne strony, poczuli pilną potrzebę powołania „Sokoła”.  Byli to druhowie: Jan Bura (pierwszy prezes), Franciszek Bortel, Jan Apolinarski, Walenty Śliwa, Stanisław Bawolski i Leon Konieczny.

Działalność Towarzystwa do czasu wybuchu II wojny światowej była bardzo ożywiona, o czym świadczy fakt, że już 28.10.1923 roku gniazdo miało swój sztandar, który brał udział we wszystkich uroczystościach kościelnych. Systematyczne ćwiczenia gimnastyczne, w tym na przyrządach, urządzanie przedstawień amatorskich, zabaw, bali maskowych oraz upowszechnianie śpiewu pieśni patriotycznych charakteryzowały działalność tego okresu. Nadrzędnym celem było wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym do służby Bogu i Ojczyźnie.

Okres okupacji niemieckiej, a później czasy reżimu komunistycznego przerwały na długie lata działalność „Sokoła”. Dopiero dzięki ogólnospołecznemu ruchowi „Solidarność” powstała możliwość reaktywowania „Sokoła”.

W Bukówcu Górnym nastąpiło to 11 lutego1990 roku z inicjatywy grupy miejscowych działaczy z druhem Grzegorzem Mierzyńskim na czele, który został wybrany pierwszym prezesem reaktywowanego „Sokoła”. Odnowiona działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ukierunkowana została na wierną realizację idei przedwojennych z uwzględnieniem realiów obecnego czasu. Polega to na organizowaniu imprez sportowych oraz uroczystości patriotycznych. Główną imprezą są organizowane w pierwszą niedzielę kwietnia Biegi „Sokoła”. Poza tym wspólnie z miejscową szkołą organizowane są uroczyste obchody rocznic Powstania Wielkopolskiego połączone z Biegami Powstańczymi, a także Rajdy Motorowe Drogami Września 1939 r., turnieje strzeleckie, majówki, bale maskowe, zabawy, spotkania opłatkowe oraz wyjazdy na imprezy kulturalne i uroczystości patriotyczno – religijne.

Druhowie w mundurach ze sztandarem brali udział m in. w spotkaniach z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, w uroczystościach 50-lecia Poznańskiego Czerwca w Poznaniu, w IX i X Zlocie Sokolstwa Polskiego w Bydgoszczy oraz w pielgrzymce na Jasną Górę. Poza tym zorganizowano pielgrzymki do Rzymu i na Litwę.

Obchodząc 85 rocznicę istnienia „Sokoła” w Bukówcu Górnym zdajemy sobie sprawę, że powyższe dokonania były możliwe dzięki licznym darczyńcom, szczególnie jeśli chodzi o Biegi Sokoła, i wspaniałej współpracy z samorządem gminnym i wiejskim oraz miejscowymi organizacjami, Zespołem Szkół, tudzież dzięki życzliwości mieszkańców wsi.

Szukaj